Project Description

Kompletno redizajnirana linija proizvoda HVAC posvećena je svim funkcijama sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. S posebnim naglaskom na funkcije uštede energije i sigurnosti od požara, serija HVAC je idealna za upotrebe u civilnom građevinarstvu.