Project Description

Izrazito robusni i izdržljivi, pužni reduktori su nezaobilazni u najširem spektru aplikacija. Pravokutno kompaktno kućište olakšava montažu i uz povoljnu cijenu svrstava ih u najrasprostranjeniji tip reduktora.